Fra venstre: Leder i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen og daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt.

Regionale ringvirkninger en forutsetning

Under hans besøk i Sandnessjøen 4. februar tok leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen en tur innom Sentrum Næringshage der han fikk møte nyansatt daglig leder Jan Sandbukt som informerte om blant annet den lokale leverandørindustriens situasjon.

Etter en kort runde der Elvestuen ble informert om den nye situasjonen med hensyn til samferdsel, der Toventunnelen i praksis gjør store deler av Helgeland til étt stort markedsområde, gikk de over til hovedtemaet for møtet; Leverandørindustrien for olje og gass.

Rammebetingelser

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt, informerer om næringshagens arbeid til en interessert Ola Elvestuen.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jan Sandbukt, informerer om næringshagens arbeid til en interessert Ola Elvestuen.

Sammen med prosjektleder i Petro arctic, Eirik F. Hansen, informerte Sandbukt om leverandørindustriens satsing på Helgeland, der flere nå har nedbemannet i mangel av oppdrag etter at operatørene satte på bremsene.

-I et nytt leverandørmiljø som i Sandnessjøen er det fare for at vi i denne perioden mister fagfolk som kan være vanskelig å erstatte når konjunkturene snur, uttrykte en bekymret Sandbukt, som etterlyste en litt mer forutsigbar hverdag for bedriftene som nå har brukt store ressurser på kompetanseoppbygging og kvalifisering i påvente av utbygging og drift i Norskehavet.

Elvestuen presiserte at regionale ringvirkninger og utvikling er en forutsetning når olje- og gassprosjekt gis grønt lys, men også at operatørene har et ansvar for at prosjektene totalt sett er lønnsomme.

Stortingets Energi- og miljøkomites arbeidsområder er olje, energi, vassdrag, klima, REDD+, miljøvern og regional planlegging.