Helgeland V&M vokser

Helgeland V&M i Sandnessjøen har siden starten vært en suksesshistorie. Med etablering av Florø V&M ønsker de å kapre kontrakter også på Vestlandet. Oppskriften for å lykkes er blant annet å bruke erfaring fra Petro NH.

Nyetableringen i Florø vil følge samme suksessoppskrift som i Sandnessjøen: Lokalisering i samme lokaler som potensielle kunder, altså operatørbedriftene.

Øystein Barth-Heyerdahl vil bruke erfaringene fra Petro NH i Florø.

Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl vil bruke erfaringene fra Petro NH og Sandnessjøen i Florø.

Helgeland V&M har siden oppstarten vært lokalisert i Sentrum Næringshages avdeling Petro NH på Horvnes, og dermed nabo med operatørselskapene og andre bedrifter i leverandørindustrien som har lokaler i samme bygg.

 

Petroklyngen Petro NH, en avdeling av Sentrum Næringshage, og er tilholdssted for Helgeland V&M sammen med operatørselskapene og andre leverandørbedrifter.

Petroklyngen Petro NH er en avdeling av Sentrum Næringshage, og er tilholdssted for Helgeland V&M sammen med operatørselskapene og andre leverandørbedrifter.

Les mer om Helgeland V&M