Forskningsrådet deler hvert år ut svært mange millioner til forskning og utvikling i bedrifter.

Rekordmange søkere til SkatteFUNN

Før 2014 er omme sitter Norges forskningsråd med 3000 SkatteFUNNsøknader Det er en stor økning fra i fjor, hvor det kom 2530 nye søknader. Vi må tilbake til 2005 for å finne et tilsvarende høyt antall, uttaler Avdelingsdirektør i Norges forskningsråd, Sander J. Tufte.

Sander John Tufte

Fornøyd med høye tall; Avdelingsdirektør i Norges forskningsråd, Sander J. Tufte.

-Vi ønsker å fortsette den gode utviklingen for forskning og utvikling i næringslivet, og håper å se ennå flere søknader neste år, sier en fornøyd Tufte.
Fra og med regnskapsåret 2015 vil det sannsynligvis komme store utvidelser i SkatteFUNNs fradragsrammer.

Økte rammer i 2015
I utkast til neste års statsbudsjett er det foreslått å øke fradragsrammen for egenutført FoU-arbeid fra 8 til 15 millioner kroner pr. bedrift pr. år, og å øke samlet ramme for egenutført FoU og kjøp fra eksterne FoU-institusjoner fra 22 til 33 millioner kroner.
Statsbudsjett for 2015 blir endelig vedtatt i desember.

 

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av godkjent SkatteFUNN-prosjekt. Større bedrifter får 18 % fradrag.
Dersom du har en god idé og en klar prosjektplan, bør du komme i gang med SkatteFUNN-søknaden tidligst mulig på nyåret. Du vil da få en langt raskere avklaring av søknaden enn om du venter til senere på året med å sende den inn.

 

Les mer om skatteFUNN.