Olje- og energiminister Tord Lien lover forutsigbarhet.

Nord-Norge viktig for verden

Det var en svært optimistisk og fremtidsrettet olje- og energiminister som grep talerstolen i Petro NH foran lokal- og regionalpolitikere og oljebransjen. –På Helgeland ligger mye til rette for videre utbygging, og vil sammen med resten av Nord-Norge være viktig for opprettholdelse av aktivitet offshore i fremtiden, fortalte olje- og energiminister Tord Lien.

I regi av Alstahaug kommune samlet politikere og oljebransje seg i Sentrum Næringshages avdeling Petro NH mandag 24. november for å snakke om muligheter og utfordringer fremover for olje- og gassektoren i Nord-Norge.

-For meg er det viktig å legge til rette for stabile og forutsigbare rammer for bransjen, og vi skal åpne stadig flere områder utenfor kysten, men vi er avhengige av at operatørene griper sjansen og gjør resten av jobben, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Nordområdene viktige

I sitt innlegg vektla Lien nordområdenes viktige rolle som energileverandør i fremtiden, og snakket spesielt om Norskehavet og Barentshavets rolle for eksport til en verden med stadig større behov for energi, men også som sentral for opprettholdelse av norsk aktivitet offshore.

IMGP4842

Flere av de fremmøtte fikk sjansen til en prat med ministeren i pausen.

Før ministeren takket for seg berømmet han operatørenes jobb med å kvalifisere lokale leverandører på Helgeland for oppdrag til oljeindustrien.