Det var fullt hus i Sentrum Næringshages avdeling i Mosjøen når Brønnøysundregistrene fortalte om seg selv og hvilke muligheter de kan gi regionen.

Kompetansemiljø med muligheter

-«Ta oss i bruk», oppfordrer kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene, Geir Arne Glad, når han foran en stor forsamling interesserte tilhørere i Sentrum Næringshages lokaler i Mosjøen forteller om registrene og hvilke muligheter de åpner for Helgeland.

 

Med 575 ansatte, og med fortsatt vekst som mål, er Brønnøysundregistrene en betydelig kompetansearbeidsplass på Helgeland, som blant annet har Nord-Norges største IT-miljø.

-Vi vil åpne opp og ha dialog med regionen om hva vi gjør, og mulighetene for innovasjon og nyskaping som registrenene kan levere råvarene til, forteller Glad, og oppfordrer innovatører til å ta registrenes rådata i bruk.

IMGP4778

Adm. dir for Sentrum Næringshage, Jørn Clausen og avdelingsleder Anita Nordås i samtale med kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene, Geir Arne Glad.

 

Brønnøysundregistrene, formelt Registerenheten i Brønnøysund, er en statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger. Formålet er å skape orden og forenkling for næringslivet og for innbyggerne gjennom digitaliserte tjenester. Brønnøysundregistrene har fra 2004 også forvaltningsansvar for den offentlige internettportalen Altinn.
Brønnøysundregistrene ligger i Brønnøy kommune i Nordland fylke, med kontorlokaler i Havnegata sentralt i Brønnøysund.