Jan Sandbukt fra Tepro AS i godt driv når han forteller om sine opplevelser av kulturforskjeller mellom Norge og Kina.

Jorden er flat

Når foredragsholder påstår at jorden er flat, så er det flere av de fremmøtte på Sentrum Næringshages internasjonale dag som spørrende løfter hodet. Heldigvis mener han det ikke bokstavelig, men bruker det som en illustrasjon; –Vi er like sentralt plassert, uansett hvor vi er i verden, forteller Daglig leder i Mo og Omegn Næringsselskap, Leif Ståle Søfting.

I tillegg til interessant foredrag fra Søfting, fikk vi høre om kulturforskjeller som møter en Nordmann i samarbeid med kinesere. Jan Sandbukt fra Tepro AS fortalte om både muligheter og fallgruber som kulturforskjeller gir i møte med den kinesiske kulturen.

Det var mange som møtte opp til morgenkaffe og foredrag i Mosjøen.

Det var mange som møtte opp til morgenkaffe og foredrag i Mosjøen.

Ingrid Martenson Bortne fra Innovasjon Norge informerte om hvilke programmer som finnes for de som tenker på å drive forretning med- og i utlandet. I tillegg til å fortelle om suksesshistorier, der hun blant annet nevnte reiselivsnæringens samarbeid med Disney om filmen «Frost», snakket hun også om de mange snubletråder som kan unngås ved å ta kontakt med rådgiverne i Innovasjon Norge før en går i gang med utenlandssatsingen.

Daglig leder i MON, Leif Ståle Søfting, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Ingrid Martenson Bortne, og Jan Sandbukt fra Tepro AS.

Daglig leder i MON, Leif Ståle Søfting, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Ingrid Martenson Bortne, og Jan Sandbukt fra Tepro AS.

 Internasjonal dag ble avviklet i Sentrum Næringshages avdelinger i Sandnessjøen og Mosjøen 26. november.