Det ligger mye tradisjon og atmosfære i veggene på Fru Haugans hotel der Ellen Løvold Strand skal overta styringen.

Femte generasjon ved roret

Når Ellen Løvold Strand og ektemannen Sverre flytter hjem til Mosjøen for å drive Fru Haugans Hotel, så er hun femte generasjon kvinne som overtar stafettpinnen etter 200 år med gjestfrihet og service.

Etter oppvekst og videregående skole i Mosjøen flyttet Ellen Løvold Strand sørover der hun både fikk seg en solid utdannelse og karriere i finans og forretningsutvikling. Men planen var alltid å før eller siden flytte hjem. Hun går nå i opplæring for om kort tid ta ansvaret for videre drift av det som av mange kalles Helgelands storstue, plassert i skjæringspunktet mellom Sjøgatas kultur med røtter til fortida, og naturskjønne Vefsna på andre siden.

Må gripe muligheten

–Helgeland har et stort potensial som turistdestinasjon, og der bør vi og andre reiselivsbedrifter i ennå større grad gripe mulighetene og selge oss som en region med unike opplevelser. Vår unike natur og skjærgåd er i verdensklasse som destinasjon for aktiviteter som for eksempel sykkelturisme langs kystveien til Sandnessjøen, når biltrafikken snart går gjennom den nye tunnelen. Vi har i Helgelandsnaturen en unik evigvarende råvare som bør tas i bruk, sier en fremoverlent Ellen Løvold Strand.

Ellen og Sverre ser også store muligheter med at den nye tunnelen gjennom Toven kommer på plass, med den nærhet til Leirfjord, Sandnessjøen og resten av kysten det gir. Utbyggingen av hotellet for å møte fremtiden er i rute, der det viktigste blir økt kapasitet på overnatting, konferanser, og større restaurant og bar.

Ellen og ektemann Sverre ser frem til å jobbe sammen om driften videre.

Ellen og ektemann Sverre ser frem til å jobbe sammen om driften videre.

Sverre vil være den som i hovedsak står for markedsarbeidet, men de understreker at driften fremover blir lagarbeid.

Gjestfrihet og service som før

IMGP4776

Utvidelsen som snart står ferdig gjør at Fru Haugans er rustet til å satse videre i et Helgeland i endring.

Selv om vi utvider og moderniserer, så vil atmosfæren, gjestfrihet og service alltid være det som er viktigst for oss, og selv om våre kjerneverdier er de samme som for to hundre år siden, blir de aldri foreldet, forteller en smilende blivende hotelldirektør.

Fru Haugans Hotel er et hotell i Mosjøen. Det ligger i Strandgata 39, like ved enden av Sjøgata. Med røtter tilbake til 1794, da knapesønnen Eirik Sjursson fikk kongelig bevilling til å drive handel og gjestgiveri, er hotellet det eldste i Nord-Norge. Hotellet har en verneverdig bygning. Hotellet er medlem av De Historiske Hotel og Spisesteder. Det har 93 rom og 162 sengeplasser, samt restaurant, bar og en rekke konferanserom. Hotellet er medlem i Sentrum Næringshage.

Fem generasjoner kvinner i ledelsen for hotellet har sørget for kontinuitet og utvikling.