Jarle Holberg ser frem til å starte jobben sammen med de andre i styret.

Nytt medlem ser muligheter

-Sentrum Næringshage er et spennende selskap med stort potensiale for å være en viktig aktør i regional næringsutvikling, forteller Jarle Holberg i det han starter sitt styreverv i Sentrum Næringshage.

Jarle Holberg som i sitt daglige virke er seksjonsleder for eierskap i SIVA, ser store muligheter for fortsatt vekst og utvikling i Helgelandsregionen der næringshagen kan være et godt verktøy.

-Helgeland har store muligheter for ytterligere verdiskaping, og da spesielt i reiseliv, olje og gass og havbruk. Hvis vi tar de riktige grepene fremover så vil vi se en fin utvikling innen disse bransjene, med ringvirkninger som gagner resten av næringslivet, sier Holberg, som ser frem til å ta fatt på jobben sammen med resten av styret for næringshagen.

styret.samlet

Holberg fikk sin første dag sammen med styret for Sentrum Næringshage 1. september da de avholdt møte i Petro NH på baseområdet utenfor Sandnessjøen.