Total kjøper seg inn i Barents-lisens

De sitter nå med 40 prosent i den GDF Suez-opererte Barentshav-lisensen 607.

Oppkjøpet ble gjort fra to forskjellige selskaper: 20 prosent kommer fra operatør GDF Suez og 20 prosent fra Concedo. Sisnevnte er dermed ute av lisensen, etter at de i fjor solgte 20 prosent til OMV.

Etter transaksjonen fordeler lisensen seg mellom GDF Suez (40 prosent og operatør), Total (40 prosent) og OMV (20 prosent).

Det siste prospektet som ble boret i lisensen er 7218/8-1 Byrkje, som ble klassifisert som tørr, men med spor av gass. Lisensen omfatter blokkene 7218/8, 7218/9 og 7219/7.