Offshore Nordland 2014

Det var en positiv ordfører som ønsket en fullsatt sal i Petro NH velkommen til Sandnessjøen og den femtende i rekken av oljekonferanser. –Vi ønsker å ta i bruk våre ressurser for å levere energi til verden, fortalte ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø.

Årets oljekonferanse er fra og med i år døpt til «Offshore Nordland», og er den femtende i rekken fra en beskjeden start på slutten av nittitallet.

Sandnessjøregionen har allerede sett store ringvirkninger av lokal oljevirksomhet, blant vil den nye større flyplassen stå klar 18. september i år.

I sin korte velkomsttale ytret ordfører Langø et ønske om at regionen må få lov til å ta i bruk hele havområdet utenfor kysten vår for å kunne levere energi til verden.

 

Se bilder fra konferansen nederst på siden.

Oljekonferansen har et rikholdig program over to dager:

 

program onsdag 11. juni

tema: midt i norge og i sentrum av sokkelen

 

Møteleder: Ivar Kristiansen , NHO

11:00 – 12:00 Registrering og lunsj

12:00 – 12:15 velkommen til sandnessjøen

v/ Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug

12:15 – 12:40 åpning

v/ Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet

12:40 – 13:00 statoils satsing i nord

v/ Hans Jakob Hegge, Statoils områdedirektør Drift Nord

13:00 – 13:40 pause med muligheter for å besøke

newton engiarommet

13:40 – 14:00 Norskehavet mer spennende enn sitt rykte

v/ Sissel Eriksen, direktør for leting, Oljedirektoratet

14:00 – 14:20 et driftsmiljø i utvikling

v/ Eivind Thorbjørnsen, OIM Skarv – plassjef Sandnessjøen, BP Norge

14:20 – 14:45 fall i oljeinvesteringene?

Konsekvenser for norsk økonomi,rentesetting og kronekurs

v/ Eirik Larsen, senioranalytiker/Valuta, DNB Markets

14:45 – 15:05 ringvirkninger fra Aasta Hansteen-prosjektet

v/ Torolf Christensen, direktør for Aasta Hansteen feltutvikling

15:05 – 15:30 pause

15:30 – 16:00 hva skal til for å lykkes som leverandør

i oljeindustrien v/ Tone Lindberg Hofstad, Habu Technology AS

16:00 – 16:30 oppsummering og avsluttende merknader

v/ Arve Knutsen, fylkesråd for næring

17:45 avreise med ferje til dønna

19:30 middag på dønnesfjellet

 

torsdag 12. juni

tema: midt i norge og i sentrum av sokkelen

 

Møteleder: Tor Arne Strøm , Fellesforbundet

08:50 – 09:00 velkommen til dag 2

09:00 – 09:20 trepartssamarbeidet ryggraden

på norsksokkel v/ Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder LO

09:20 – 09:40 bilfinger, vedlikholdsleverandør

mot olje & gass v/ Erik Andreas Ulve, leder Marked,

Bilfinger Industrial Services Norway AS

09:40 – 10:00 kortreist kompetanse

Nasjonal leverandør i Nord, kvalitetsstrategi, kompetanseoppbygging

og rekruttering v/ Eigil Dåbakk, administrerende direktør, Molab AS

10:00 – 10:25 pause

10:25 – 12:10 innlegg og paneldebatt

Debattleder: Geir Johnsen , NFK

politikk eller næringsvett, eller begge deler?

hvordan vil partiene og politikerne legge til rette for

fremtiden i det nordøstlige norskehavet?

hva kan sentrale politikere bidra med for

å stimulere til utvikling av næringen?

Anna Ljunggren, stortingsrepresentant AP

Odd Henriksen, stortingsrepresentant H

Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant SP

Kenneth Svendsen, stortingsrepresentant Frp

12:10 – 12:20 oppsummering og avsluttende merknader

v/ Kjell Giæver, direktør Petro Arctic

12:20 – 12:30 avslutning