Ringvirkninger av nytt Subsea-lager

Når Statoil og BP i 2015 ferdigstiller sitt felles subsea-lager på Horvnes i Sandnessjøen har de 3.500 m2 som skal serve driften utenfor kysten. Dette vil skape positive ringvirkninger i regionen, fortalte representanter for begge selskapene til over 60 fremmøtte i Petro NH i Sandnessjøen.

IMGP4270

Petro Arctic og Statoils leverandørseminar i Petro NH trakk over 60 deltakere.

Frank.Thorvaldsen.statoil

Frank Thorvaldsen, Statoils avdelingsleder Subsea Equipment & Tools lover positive ringvirkninger i Helgelandsregionen.

-Aktiviteter utenfor kysten av Nord-Norge foregår på stadig dypere vann, og bruken av undervannsinstallasjoner (Subsea) er økende. Dette gjør at et lokalt lager for slikt utstyr i Sandnessjøen er strategisk viktig, sa Statoils Frank Thorvaldsen, avdelingsleder Subsea Equipment & Tools til en lydhør leverandørindustri.

Utvikling for regionen

-Ved å ha lokalt lager i Sandnessjøen oppnår vi optimal beredskap, og sparer i tillegg både ressurser og får miljømessige gevinster. Fortalte Thorvaldsen.

Sammen med BPs plassjef i Sandnessjøen, Eivind Thorbjørnsen, gjentok Thorvaldsen tidligere signaler fra operatørene om at lokale ringvirkninger av driften er en viktig målsetning.

-Vårt nærvær skal være et bidrag til lokal utvikling i regionen, sa en engasjert avdelingsleder.

Subsea-lageret som er under bygging på Horvnes er et samarbeid mellom Statoil og BP. Det skal brukes til lagring, klargjøring, reparasjon og vedlikehold av utstyr for Subsea.