Kari fant drømmejobben hjemme på Helgeland.

Med hav i håret

Etter flere år med studier og fullført master i bioteknologi fra NTNU ønsket Kari Lorentzen en jobb hjemme på Helgeland. Hun fikk full klaff og gikk direkte fra skolebenken til jobb som forsøkskoordinator på Helgeland Havbruksstasjon sitt anlegg på Dønna.

IMGP3986

Helgeland Havbruksstasjon på Dønna ligger i naturskjønne Solfjellsjøen.

Siden oppstarten i 2001 har Helgeland havbruksstasjon etter hvert blitt et nasjonalt tyngdepunkt for kompetanse på bærekraftig havbruk, og som koordinator har Kari en finger med i mye av det som skjer på stasjonen.

-Det fine med å jobbe her er at jeg får brukt hele meg, forteller Kari, som til en hver tid har oppsyn med flere forskningsprosesser som går parallelt i stasjonens over 100 merder.

-Noen dager kan jeg fordype meg i forskningsresultater på kontoret, andre dager får jeg gjøre praktisk arbeid på merdekanten; Jeg vil ikke bytte med noen, sier en smilende forsøkskoordinator.

IMGP4023

Det er stor aktivitet på anlegget gjennom hele året.

 

 

 

 

 

 

 

Helgeland Havbruksstasjon har i dag 19 ansatte, hvorav 8 forsøksteknikere med fagbrev og lang erfaring fra oppfølging av forsøk. 8 personer har formalkompetanse på høgskole og universitetsnivå, og 2 personer med doktorgrad og 6 personer med mastergrad.
Stasjonen er sentral innen næringsrettet forsknings- og utviklingsarbeid med særskilt fokus på ernæring, fiskehelse og miljø.