Et engasjert næringsliv i Mosjøen fylte møtelokalet hos Sentrum Næringshage.

Penger til utvikling

Foran et lokale i Sentrum Næringshage i Mosjøen fylt opp av et foroverlent lokalt næringsliv, informerte Innovasjon Norge og Norges forskningsråd om midler som er tilgjengelige for utvikling og vekst i kommunens bedrifter .
-Vi ser et stort potensiale i Vefsn, og ønsker mange flere søknader fra næringslivet i kommunen, uttalte en engasjert Eivind Sommerseth fra Norges forskningsråd.

For mange virker byråkratiet og papirmølla som en uoverkommelig hindring for å søke offentlig støtte til utvikling, men hvis du har et godt prosjekt, så finnes det en rekke personer som gjerne hjelper deg å komme i mål med en god søknad til de offentlige programmene for økonomisk støtte som finnes.

Eivind Sommerseth fra Norges forskningsråd fortalte om tidligere sukssessfulle søkere.

Eivind Sommerseth fra Norges forskningsråd fortalte om tidligere sukssessfulle søkere.

I løpet av noen timer tirsdag 4. mars ble de fremmøtte informert om hvilke muligheter for økonomisk støtte som finnes for den som ønsker vekst og utvikling. Bjarthe Vedvik og Ingrid Borthne fra Innovasjon Norge, og Eivind Sommerset fra Norges forskningsråd hadde tre forskjellige støtteprogrammer med seg i bagasjen:

Ingrid Borthne fra Innovasjon Norge kunne love opptil 100 % finansiering for de som når opp med søknad i EU-programmet Horisont 2020.

Ingrid Borthne fra Innovasjon Norge kunne love opptil 100 % finansiering for de som når opp med søknad i EU-programmet Horisont 2020.

 

IFU/OFU – Et markedsdrevet innovasjonsprogram der samarbeidende bedrifter dekker et behov med et nytt produkt eller tjeneste i markedet. Opp til 45 % av kostnadene kan være støtte.

Skattefunn – Skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling.

Horisont 2020 – Har du en ide som i samarbeid med bedrift i et EU-land kan munne ut i vekst og arbeidsplasser? Da kan du få dekket 100 % av kostnadene opp til 2,5M Euro.

Daglig leder i Sentrum Næringshage, Jørn Clau sen, oppfordrer det lokale næringslivet om å bruke støtteordningene som finnes.

-Virkemidlene som er tilgjengelig kan være til stor hjelp for bedrifter i målgruppen, og Sentrum Næringshage kan stille med veileder for de bedriftene som ønske rå søke midler, sier Clausen.