Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Videreutvikle bedrifter

Sentrum Næringshage er også et tilbud til eksisterende bedrifter.
Trenger du støtte til videreutvikling og vekst? Vi kan tilby bistand med:

  • søknader
  • forretningsutvikling
  • markedsarbeid
  • rekruttering
  • egen kompetanseutvikling

Sentrum Næringshage setter deg også i forbindelse med:

  • finansiering
  • FoU-institusjoner
  • leverandører
  • styrekompetanse

Næringshagen tilbyr attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene har rimelige fellesløsninger på praktiske kontorbehov, kantine, etc.