Kunnskap gir innovasjon
Læring gir skaperglede
Kunnskap gjør veivalg lettere
Samarbeid skaper verdier
Nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes

Starte bedrift

Sentrum Næringshage kan bidra til å gjøre deg bedre rustet til å starte opp din bedrift. Gjennom tilførsel av ulike typer av kompetanse og koblinger inn mot relevante nettverk og ressurspersoner får du og din bedrift en god start. Sentrum Næringshage tilbyr også samlokaliseringsmiljø og lokaler til din bedrift i Sandnessjøen, Mosjøen og på Trofors.

 

Du har ideen. Vi hjelper deg videre.

Vi har oversikt over virkemiddelapparat, tilbyr lokaler, gir bistand innen markedsutvikling og kompetanseutvikling, og kan koble din idé med kapital. Vi har stor formidlingskompetanse som kan bidra til at din idé får gode vekstvilkår. Bistand og veiledning som er riktig for deg og din idé.