Velkommen!

Sentrum Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid.


11. oktober 2019

Ledig stilling som daglig leder v/ Nothuset AS

Nothuset AS er en veletablert bedrift beliggende sentralt i Sandnessjøen på Helgeland. Bedriften ble etablert i 1966, og er sterkt eksponert mot fiskeri og havbruk med […]
11. oktober 2019

Gründeruka 2019

Bli med og opplev Gründeruka Helgeland på Dønna og Herøy! Her er det et spennende program for torsdagen 24. oktober med reise til både Sjokoladebrygga og […]
5. september 2019

Seminar: «Bærekraftig energi i oppdrettsnæringen»

Sentrum Næringshage, MOWI, Energiklynge Nord og LU Havtek inviterer til seminar 24. og 25. september 2019 i Herøy kommune.    PROGRAM 24.09.2019 – MOWI 13.00: Buss […]
5. september 2019

Kurs i offentlige anskaffelser

Sentrum Næringshage, i samarbeid med Studiesenter RKK Ytre Helgeland, tilbyr sammen med NHO kurs i offentlige anskaffelser. For å gjøre gode innkjøp, trenger både oppdragsgivere og […]

Utvikling skjer gjennom det å tørre å gjøre noe nytt og å gripe mulighetene som byr seg. Vi hjelper bedrifter til å se muligheter og vekstpotensiale.- Ann Merete