Velkommen!

Sentrum Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid.


5. september 2019

Seminar: «Bærekraftig energi i oppdrettsnæringen»

Sentrum Næringshage, MOWI, Energiklynge Nord og LU Havtek inviterer til seminar 24. og 25. september 2019 i Herøy kommune.    PROGRAM 24.09.2019 – MOWI 13.00: Buss […]
5. september 2019

Kurs i offentlige anskaffelser

Sentrum Næringshage, i samarbeid med Studiesenter RKK Ytre Helgeland, tilbyr sammen med NHO kurs i offentlige anskaffelser. For å gjøre gode innkjøp, trenger både oppdragsgivere og […]
24. april 2019

Ledig stilling som daglig leder (Bedriftspartner AS)

Bedriftspartner AS er et autorisert regnskapsførerselskap lokalisert i Mosjøen. De er 9 medarbeidere hvorav 4 er autoriserte regnskapsførere. De har om lag 250 kunder og omsetter […]
16. januar 2019

Gründervorspiel

Gründervorspiel er en årlig arena hvor nye og etablerte gründere utveksler erfaringer og råd. Vi ønsker å synliggjøre enkeltpersoner og bedrifter i vårt nærområde. Årets tema: […]

Utvikling skjer gjennom det å tørre å gjøre noe nytt og å gripe mulighetene som byr seg. Vi hjelper bedrifter til å se muligheter og vekstpotensiale.- Ann Merete