Velkommen!

Sentrum Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid.


19. desember 2019

Lederhelse – et forskningsprosjekt i samarbeid med OsloMet

Friskgården har gleden av å invitere deg til informasjonsmøte om forskningsprosjektet: «Leder-medarbeiderrelasjoner og de gode prestasjonene»  Mosjøen: torsdag 16.januar, kl. 10 – 11.30, Sentrum Næringshage, Fearnleysgt […]
16. desember 2019

Ledig stilling som bedriftsrådgiver/forretningsutvikler

Sentrum Næringshage AS (SNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal bidra til vekst og utvikling for små- og mellomstore bedrifter på Helgeland. Vi ønsker å […]
16. desember 2019

Kurs i styrearbeid

Sentrum Næringshage, i samarbeid med Advokathuset Helgeland DA, arrangerer kurs i styrearbeid tirsdag 28. januar kl 09.00 – 12.00 i Sandnessjøen og onsdag 29. januar kl […]
11. desember 2019

Julelunsj (Trofors)

Tradisjon tro inviterer Grane Næringsutvikling til julelunsj i Sentrum Næringshage, avd Trofors, tirsdag 17. desember kl 12.30 – 14.00. Det serveres julegrøt og kaffe. I tillegg […]

Utvikling skjer gjennom det å tørre å gjøre noe nytt og å gripe mulighetene som byr seg. Vi hjelper bedrifter til å se muligheter og vekstpotensiale.- Ann Merete